Prva - Osnivačka Konferencija LFSA je održana 15.11.2010 u Narodnoj biblioteci Srbije!  
 

COBISS.Net
Slovenija: cobisservis@izum.si
Srbija: lfsa@vbs.rs
Makedonija: vbmkservis@nubsk.edu.mk
Crna Gora: lfsa@cnb.me
Bosna i Hercegovina: lfsa@vibbih.ba