Prva - Osnivačka Konferencija LFSA je održana 15.11.2010 u Narodnoj biblioteci Srbije!  
 

Dešavanja

Predstavljanje
Nacionalnih COBISS Centara:

Slovenija

Srbija

Makedonija

Crne Gora

Bosne i Hercegovina

 

Sponzori:

DIGIT

HP

ECS Arrow - vmware

SCAN IT

VUCOMM

 

Predavači:

IZUM

Min. finansija TREZOR

RCUB

CPU ICT Consulting & Services

 

Prezentacije:

ECS Arrow - vmware

DIGIT

HP

CPU

SCAN IT

VUCOMM

AMRES

 

Galerija slika

Video materijal

 

Dana 15. novembra 2010. je održana prva Konferencija LFSA pod nazivom:

"Virtuelno okruženje programske opreme bibliotečkog informacionog sistema COBISS".

Konferenciji su prisustvali osnivači ovog foruma, sistem administratori biblioteka članica COBISS-a u Srbiji i gosti.

Agenda Konferencije

Registracija učesnika
Otvaranje Konferencije
Pozdravna reč
Predstavljanje Nacionalnih COBISS centara
• Srbija
• Makedonija
• Crna Gora
• Bosna i Hercegovina
• Slovenija
Pauza
Arrow ECS - VMware virtualizacija serverske i desktop infrastrukture
HP - Uloga hardvera u virtuelnom okruženju
DIGIT - DIGIT podrška – jedinstvena podrška za celokupnu infrastrukturu
Pauza
Ministarstvo finansija uprava za TREZOR - Upotreba oracle DB i APP servera na HP-UX
CPU - Windows server 2008 - pregled
SCAN IT - Dokument skeneri uloga i karakteristike
VUCOMM - Moderni video nadzor za biblioteke
RCUB - Akademska mreža Srbije i Narodna Biblioteka Srbije – pogled u napred

Zatvaranje konferencije

Tokom Konferencije, zahvaljujući sponzorima konferencije, predstavljene su novosti u IT svetu kao i pravci delovanja po pitanju prelaska na COBISS3.

Zahvaljujemo se sponzorima i donatorima koji su nam omogućili organizovanje ove Konferencije.


Konferenciji je prisustvovalo 80 učesnika.

Iz Nacionalnih COBISS centara 12 učesnika.

Predavača: 10

Prezentacije predstavljanja i predavanja možete pogledati na ovoj stranici.

 

Izveštaj - Zaključci konferencije