Prva - Osnivačka Konferencija LFSA je održana 15.11.2010 u Narodnoj biblioteci Srbije!  
 

 

Ciljevi

 

Osnivači Foruma su
Sistem Administratori
Nacionalnih COBISS Centara:

Slovenije

Srbije

Makedonije

Crne Gore

Bosne i Hercegovine

 

 

U narednom periodu ćemo se potruditi da unapredimo komunikaciju između Nacionalnih COBISS Centara i da zajednički obezbedimo efikasnije funkcionisanje Virtuelnih biblioteka.

Obezbedimo kontinuiranu edukaciju sistem administratora kako u Nacionalnim COBISS Centrima tako i u bibliotekama članicama sistema.

Povećamo broj biblioteka članica sistema COBISS.