Nova stranica ovog portala IT vesti  
 

 

 

Da bi smo unapredili, ubrzali razvoj IS COBISS, i poboljšali regionalnu međudržavnu saradnju u ovoj oblasti, mi Sistem Administratori kao nosioci informatičke podrške odlučili smo da osnujemo „Live forum Sistem administratora COBISS.Net” - LFSA.

Osnivači Foruma su Sistem Administratori
Nacionalnih COBISS Centara:

Slovenije,
Srbije,
Makedonije,
Crne Gore,
Bosne i Hercegovine.